ÁLLÁSPÁLYÁZAT
TÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
adóügyi ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Adóbevallások feldolgozása, adókivetések,
határozathozatal. Ügyviteli feladatok ellátása (iktatás, tértivevény kezelése, stb.).

Betöltendő állás szakmacsoportja: adózás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Adó/jövedéki

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tárnok

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TPH 4056/2023., „adóügyi ügyintéző”.

Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Figyelem! A pályázatok beérkezési határideje, a pályázatban megjelölt benyújtási határidő.
Az illetményalap összege: 65.000,-Ft, az illetménykiegészítés mértéke 20%.

Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Természettudományok, matematika és statisztika, tovább nem bontható, középfokú
(ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai
üi., vállalkozási üi.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő
nyújt, a 23/387-019/126 -os telefonszámon.
– A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Beleznai Enikő
részére a beleznai.eniko@tarnok.hu E-mail címen keresztül

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– hasonló területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű ASP adó szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
– Nyilatkozat büntetlen előéletről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokról a Tárnoki Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója, a háromtagú bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek.