Hirdetmény

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Tárnok Nagyközség Önkormányzata módosítani kívánja a helyi településrendezési eszközöket a Rákóczi út és Határ út sarkán elhelyezkedő 032/3-as és 032/4-es hrsz-ú ingatlanokon „Rákóczi Garden” lakópark megvalósítása érdekében.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (Új Településrendezési kódex), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (TkR.) 29/A. §-a és Tárnok Nagyközség Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.28.) számú rendelet, valamint a 123/2021. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat szerint a képviselő-testület megkezdi az érdemi partnerségi egyeztetést és a közigazgatási véleményezési eljárást.

A partnerségi véleményezési tervdokumentáció elkészült és megtekinthető az önkormányzati honlapon az alábbi címen:

http://dokumentumtar.tarnok.hu/dokumentumok/hesz/rakoczigarden/rakoczigarden.pdf

A tervekkel kapcsolatban Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Partnerségi Rendelete szerint a Partnerek a véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2023. 05. 25-től 2023. 06. 15-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben az elkészült dokumentációval kapcsolatban elektronikusan a titkarsag[kukac]tarnok.hu  e-mail címen, továbbá papíralapon a Polgármesternek címezve, az önkormányzat címére – 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. lehet.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez: 2023. 06. 05-én 10.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban.

Javaslatot, észrevételt tenni lakossági fórumon szóban, vagy azt követően írásban 2023. 06. 15-ig lehet.

Csatolmány(ok):

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A RÁKÓCZI ÚT ÉS HATÁR ÚT SARKÁN ELHELYEZKEDŐ 032/3-AS ÉS 032/4-ES HRSZ.-Ú INGATLANOKRA (RÁKÓCZI GARDEN LAKÓPARK) VONATKOZÓAN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Tárnok, 2023 május 17.

Dr. Lukács László

polgármester