Története

A Fő utcán található a legrégebbi tárnoki templom, szentélye középkori eredetű. A törökök uralma alatt részben elpusztult. A Fejér megyei plébániák 1753 és 1754. évi összeírása szerint „hajdan kőből volt építve, de az idő viszontagságai miatt rommá vált, 1731-ben újra helyreállíttatott.” Az újjáépítés 1737-ig tartott részben a hívek adományiból, részben Illésházy József segítségével teremtették elő az építés költségeit. 1762-ben egy tűzvész során leégett. Érdekességként említhető, hogy a tűzvész tényét a régi malom bejárata felett egy emlékkő őrzi, ugyanis a tűzvészkor az egész házsor leégett. 1844-ban és 1867-ben renoválták.

1866-ban bővítették a kórust és 1930-es években új orgonát vásároltak, ami a mai napig használatban van.  A háború alatt kisebb károkat szenvedett, amelyről Hladik Nándor akkori plébános így számolt be. „Ez az orgona a front alatt (1945 januárjában) annyiban rongálódott meg, hogy a megszálló katonaság egy csomó sípot kiszedett (főleg tükör sípokat) és mint egy kis gyerek búcsú alkalmából, sípolva ment végig az utcán.”A háború alatt elszenvedett károk kijavítás a 1952-ben vált lehetővé, ekkor az orgonát áthangolták, a sípokat kipótolták. A következő nagyobb karbantartásra 1966 áprilisában került sor, ekkor építettek be villanyfújtatót is, melynek köszönhetően megszűnt az egyenlőtlen lábfújtatás. A lábfújtatókat meghagyták arra az esetre, ha áramhiány fordulna elő.

Az ötvenes elején került sor a belső festésre is és új mellékoltárt emeltek, jézus-szíve szoborral. A régi lourdesi barlangon a templomkertbe vitték. A csigalépcsős kórusfeljáró mellett új lourdsi barlangot helyeztek el Mikulásik Ferenc kőművesmester segítségével.

A templom tornyát 2011-ben, tetőszerkezetét 2012-ben önkormányzati segítséggel újították fel.

A templom védőszentje Rózsafüzér Királynéja.

Leírása

Szabadon álló középtornyos, keletelt épület. A szentély a nyolcszög három oldalával zárul, hozzá északról sekrestye csatlakozik. A nyugati homlokzat sarkain armírozott középrizalitja enyhén kiugrik. Tort ívű, kőkeretes kapuzat fölött körablak. Főpárkány felett körablak. a félköríves záradékú toronyablakok felett befalazott oválablak. Oromzatos torony, gúlasisak. A hajót szegmentíves zárókődíszes ablakok tagolják.

Berendezése főoltár, szószék, sekrestyeszekrény, copf, 18. sz. vége.

Adatok

azonosító 7450
törzsszám 7377
védettség Műemléki védelem
jelleg Építmény
eredeti kategória Szakrális építmény
eredeti főtípus templom
eredeti típus r.k. templom
megye Pest
helység Tárnok
helyrajzi szám 87
település KSH kódja 4154
földhivatal Érd Körzeti Földhivatal
templom Védőszentje Rózsafüzér királynéja
Átalakítva: 1948

 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Fontos szerepe van a tárnoki közösségi életben.

Szépsége, egyedisége és kulturális vonzereje miatt megőrzendő érték.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Igazgyöngy Tárnok természeti, története és néprajza (2000.)

Aszódi Csaba András: Völgyeink gyöngyei (2017.)

Templomtörténet sorozat.: ( Mile Viktória, Muskovics Andrea)

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

http://tarnokiszlovakonkormanyzat.hu/galleries/galleries/16?locale=hu

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=7450