Ha engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kúttal rendelkezik, úgy annak a fennmaradási engedélyét a 1995. évi LVII. törvény szerint, utólagosan 2023. december 31-ig bírságmentesen kérelmezheti. [1]

Milyen esetekben kell engedélyt kérni?

Vízjogi engedélyt kell kérnie, ha nincs engedélye a kútra, mert

  • engedélyköteles lett volna az építése során, de mégsem kért rá engedélyt, vagy
  • kért és kapott engedélyt, de a kút az engedélytől eltérően épült meg vagy eltérően (szabálytalanul) üzemelteti azt
  • nem volt engedélyköteles az építése során, ezért nem is kért rá engedélyt (jellemzően 1992. előtt épült kutak esetén)

Mindhárom esetben december 31-ig meg kell kérnie a vízjogi engedélyt, ellenkező esetben 2024. január 1-től bírsággal sújtható!

Ha nem Ön, hanem valamelyik jogelődje építtette a kutat, abban az esetben is engedélyeztetni kell!

Mekkora lehet a bírság mértéke?

A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 millió forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 ezer forintot.

Szükséges szakember igénybevétele?

Fúrt kút esetén szakember igénybevétele mindenképpen szükséges!

Ásott kút engedélyeztetéséhez akkor nem szükséges szakember, ha a kút az alábbi feltételeknek megfelel:

  • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
  • magánszemély a kérelmező
  • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ásott kerti kutak esetén, ha azzal magánszemélyként csak a kiskertjét locsolja és szabályosan üzemelteti, nagy valószínűséggel nem szükséges tehát szakembert igénybe venni, de engedélyeztetni mindenképpen kell a bírság elkerülése érdekében.

Ásott vagy fúrt kutam van?

Ásott kutakra jellemző, hogy betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel kirakott, jellemzően 70 cm-nél nagyobb átmérőjű.

Fúrt kutakra jellemző, hogy PVC csővel vagy acél csővel kibélelt min. 30 mm, legfeljebb 400 mm átmérőjű.

Hol található az engedélyezéshez szükséges kérelem?

Az engedély benyújtásához szükséges nyomtatványt kell kitöltenie és beadnia a Tárnoki Polgármesteri Hivatalhoz.

A nyomtatvány innen tölthető le:

http://tarnok.hu/2023/03/27/kutak-engedelyeztetese/

vagy személyesen átvehető, ügyfélfogadási időben a Tárnoki Polgármesteri Hivatal portáján.

Ásott kút miatt nem szeretnék szakembert igénybe venni, de nem tudom a nyomtatványt kitölteni

Amennyiben nem áll rendelkezésére a kérelemben szereplő minden információ, akkor feltétlenül szükséges szakembert megkeresnie segítségül, a polgármesteri hivatal csak a hiánytalanul kitöltött és benyújtott kérelmekkel kapcsolatban tudja az engedélyezési eljárást lefolytatni.

 

[1] Jelen tájékoztatás a könnyebb érthetőséget célozza, a jogszabály értelmezésére nem alkalmas, hivatkozási alapot nem teremt.