Választás 2022

710

FELHÍVÁS

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK/PÓTTAGOK JELENTKEZÉSÉRE

Tárnok Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, tárnoki lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja.

A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, levezessék a szavazást, gondoskodjanak annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a szavazatokat, megállapítják a szavazókörben a szavazás végeredményét.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja.

A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag a http://tarnok.hu/2021/12/10/valasztas-2022/ oldalról letölthető „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet.

Kérem, hogy a jelentkezéshez szükséges jelentkezési lapot kitöltve juttassa el 2022. január 30-ig a Tárnoki Polgármesteri Hivatal részére aláírva,

  • e-mailen a titkarsag@tarnok.hu e-mail címre szkennelve, vagy
  • eredetben postai úton a Tárnoki Polgármesteri Hivatal címére (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.), vagy
  • eredetben személyesen leadva (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.), továbbá
  • e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) segítségével Tárnok Nagyközség Önkormányzata címzett részére, „egyéb ügytípus” megnevezéssel.

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a szavazatszámláló bizottsági feladatok a választás napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek, reggel 5 órától este 22-24 óráig, esetenként tovább is.

A szavazatszámláló bizottság tagjait Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kötelesek a Helyi Választási Iroda által szervezett, előzetesen meghirdetett időpontokban eskütételen és felkészítő oktatáson rész venni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek (várhatóan bruttó 50 eFt), és a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól.

 

Tárnok, 2021. december 8.

Dr. Jenei-Kiss Gergely

jegyző, HVI vezető

 

Jelentkezési lap

 

Tárnok Nagyközség

Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjai

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2022. (II.10.) számú határozatával a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXIV. tv 24. §-a alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

Poós Marianna
Barabás Júlia
Pátrovics Józsefné
Csákány Lászlóné
Nagyné Dalmadi Teodóra
Beleznai Eszter
Sebestyén Flóra Anna
Boros Imréné
Tálasi Judit
Tálasiné Nagy Gabriella
Vereb Imréné
Vakli Zsófia
Vakliné Poszmik Éva
Vakli Dorka Fanni
Jónás G. Jánosné
Boncz Jenőné
Domonics Lászlóné
Tibenszky Tibor
Gálos István
Baksai Andrásné
Varga-Baksai Szilvia

 

 

PEST MEGYEI 1. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

 

Az OEVB székhelye: Érd, Alsó utca 1-3.

Levélcím: 2031 Postafiók 31.

E-mail: valasztas@erd.hu

 

A bizottságelnöke: Dr. Keviczki István

Elnökhelyettes: Dr. Kiss Szabolcs

Bizottsági tag: Dr. Király László István

 

Megbízott tagok:

Eöry Örs – FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek delegáltja

Dr. Molnár József – Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek delegáltja

Fain András – Mi Hazánk Mozgalom delegáltja

Dr. Mrázik Mária – Dr. Asztalos Éva független jelölt delegáltja

Lukácsi Krisztina – Magyar Kétfarkú Kutya Párt delegáltja