Szervezeti, személyzeti adatok

821

Tárnoki Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

A Tárnoki Polgármesteri Hivatal létszámának alakulása a jogviszony jellege alapján (2021)

Szervezeti egység
Álláshelyek száma (engedélyezett)
Betöltött létszám
Köztisztviselő
Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló
Jegyző, aljegyző
2
2
2
0
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Pénzügyi és Számviteli Csoport
8
6
6
0
Vagyongazdálkodási Csoport
5
4
4
0
Jegyzői Iroda
7
6
5
1
Rendészeti Iroda
4
4
4
0
Igazgatási és Adó Iroda
Igazgatási Csoport
8
8
5
3
Adó Csoport
6
3
3
0
Összesen:
40
33
29
4

 

Polgármesteri Hivatal személyi állományának végzettség szerinti megoszlása (2021)

Szervezeti egység Betöltött létszám Felsőfokú végzettségű Középfokú végzettségű
Egyéb, Mt. szerinti foglalkoztatáshoz szükséges végzettségű
Jegyző, aljegyző 2 2 0 0
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Pénzügyi és Számviteli Csoport 6 3 3 0
Vagyongazdálkodási Csoport 4 2 2 1
Jegyzői Iroda 6 3 2 1
Rendészeti Iroda 4 2 2 0
Igazgatási és Adó Iroda
Igazgatási Csoport 8 2 3 3
Adó Csoport 3 2 1 0
Összesen: 33 16 13 4