Hirdetmények

1450

Kérelem minta – jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány rendeltetési egységek számáról családi fogyasztói közösségek részére („rezsikedvezmény”)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll (számlafizető)!
A kérelem minta megkönnyíti az ügyintézést, használata azonban nem kötelező, a szükséges adattartalom mellett a kérelem bármely formában benyújtható!
A kérelem benyújtható
1.) Eredeti, aláírt példányként
– személyesen a Tárnoki Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben
– postai küldeményként a polgármesteri hivatalnak címezve
2.) Elektronikus úton, aláírt, szkennelt, .pdf formátumban az https://epapir.gov.hu/ használatával
A kérelem e-mailen keresztül nem nyújtható be!


Hirdetmény – Partnertségi egyeztetés Helyi Építési Szabályzat módosítása érdekében – parkolószám növelése

Véleményezési anyag

Kihirdetve: 2022. szeptember 20.


Tárnok ASI Tárgyalásos eljárás hirdetmény

Tárnok ASI Tárgyalásos eljárás TSZT HÉSZ SZT mód 2021.12. tervdokumentáció