Rendészeti iroda

•    mezőőrség
•    közterület-felügyelet

Igazgatási iroda

Iktató

Hatósági csoport
•    anyakönyvi feladatok
•    szociális feladatok,
•    működési engedélyek, telephelyengedélyek
•    hagyaték,
•    egészségügyi alapellátás,
•    birtokvédelem,
•     szabálysértés (2012. április 15. előtt indult ügyekben)
•    közérdekű bejelentések, panaszok
•    környezetvédelem, vízgazdálkodás, árvízvédelem
•    közútkezelés
•    közterület-foglalás
•    állatvédelem, állattartás

Titkárság

•    Titkársági feladatok
•    pályázatok koordinálása
•    nemzetiségi önkormányzatok működéséhez kapcsolódó feladatok
•    műszaki referensi feladatok

Jegyzői Iroda

•    képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok 
•    bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok
•    humánpolitikai feladatok
•    intézmények működésének felügyelete

Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Pénzügyi és Számviteli Csoport

•    Költségvetés tervezése
•    gazdálkodás végrehajtása, finanszírozás, adatszolgáltatás, beszámolás
•    pénzügyi, számviteli rend betartása
•    vagyongazdálkodás
•    pénztár

Vagyongazdálkodási Csoport
•    beruházások, felújítások, karbantartások felügyelete
•    gondoksági feladatok
•    beszerzések
•    ingatlan bérbeadás, értékestés, hasznosítás
•    épületüzemeltetés, 
•    közműépítés
•    településüzemeltetés
•    katasztrófavédelmi faladatok irányítása
•    közbeszerzés 

Adóiroda

•    Adó megállapítás, 
•    Adó nyilvántartás és kezelés,
•    Adó ellenőrzés,
•    Adóbehajtás