Tájékoztató lakcímek felülvizsgálatáról

2015. július 1. napjától létrehozásra került a központi címregiszter (KCR), amelynek célja, hogy a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, az adatok naprakészek, pontosak legyenek.

Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője a felelős a Korm. rendeletben meghatározott tevékenységek elvégzéséért.

A Tárnoki Polgármesteri Hivatal  a Korm. rendelet előírásai alapján hivatalból felülvizsgálja a tárnoki ingatlanok címelemeit (házszám, épület, lakás megjelölése), és ahol szükséges, ott a címelemeket helyreigazítja, módosítja.

Házszám hiánya esetén a házszám megállapítására, illetve ha az újraszámozás elkerülhetetlen, akkor a házszám módosítására kerül sor, azonban minden esetben a címekben történt változásról a hivatal az érintett ingatlanok tulajdonosait írásban tájékoztatja.

A hivatal értesíti továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Kormányablak Osztályát (a továbbiakban: Kormányablak), a Magyar Posta Zrt.-t, valamint a főbb közszolgáltatókat.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közszolgáltatók esetében a címváltozással a fogyasztó közszolgáltatóval kötött szerződésének módosítása válik szükségessé, ezért a közszolgáltatók felé – hivatalom tájékoztatásán felül − az érintett fogyasztóknak is eleget kell tenniük a címváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettségüknek.

Az új cím hirdetményi úton is közzétételre kerül a helyben szokásos módon (a hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre).

OKMÁNYOK CSERÉJE

  • a címváltozással érintett ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréjéről a Kormányhivatalnál (okmányiroda) szükséges intézkedni, az eljárás illetékmentes;
  • forgalmi engedély cseréje nem kötelező, azonban abba – kérelemre – a Kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet;
  • a személyi igazolvány cseréje nem szükséges.

Amennyiben a címkezelési eljárás eredményeképp vállalkozás székhelyének, telephelyének címe is megváltozik, a címváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettség az egyéni vállalkozót, illetve a vállalkozás képviselőjét terheli.

A különböző magánszolgáltatók által kezelt adatbázisok (navigációs térképek, útvonaltervezők, stb.) és az ezzel kapcsolatos termékeken feltüntetett címadatok módosítása a szolgáltató saját feladata, ezek javítására vagy a javítás kérésére nincs lehetőségünk.

A címkezelések – mint a jogszabály által meghatározott kötelező feladat − eredményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését és együttműködését, ott ahol ennek szükségessége felmerül, hivatalom, munkatársaim kötelesek eljárni és a jogszabályoknak megfelelő lakcímet kialakítani.

Tárnok, 2020. szeptember 7.
 

Dr. Jenei-Kiss Gergely

jegyzőCsatolmány(ok):lakcim_0.pdf