Híres szülötteink, díjazottaink

480

Tárnokért Díj

A díj adományozható előző évi tevékenységük elismerésére azoknak a személyeknek, akik a település érdekében a díj odaítélését megelőző évben munkájukkal jelentősen hozzájárultak Tárnok Nagyközség fejlődéséhez.
Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (IX.25.) számú rendelete szabályozza az adományozás rendjét. Eszerint a díj évente legfeljebb 5 természetes személynek és további egy jogi személynek adományozható.
A díjjal emlékplakett, a polgármester által aláírt, az adományozás indokait és dátumát igazoló okirat jár. A díj adományozására javaslatot bárki tehet, a javaslatokat – minden év január 31-ig – a polgármesternél kell benyújtani.
A javaslatoknak tartalmazniuk kell a javasolt személyek nevét, lakcímét, valamint a javaslatok
indokolását.
A díj odaítéléséről a Képviselő-testület – egyszerű többséggel – dönt, a díjat a polgármester a március 15-i ünnepség alkalmával adja át.