Híres szülöttek

Radetzky Jenő 

Az önkormányzat által alapított díjak és kitüntetések

Tárnok Díszpolgára Díj

A „Tárnok Díszpolgára Díj” adományozható életműve elismerésére annak a személynek, aki a település érdekében maradandót alkotott, mindenkor nagybecsű értéket képviselő tevékenységet folytatott. A díjból évente legfeljebb egy-egy adományozható élő személynek és posztumusz. A díjjal emlékplakett, a polgármester és a jegyző által aláírt, az adományozás indokait és dátumát igazoló díszoklevél, valamint élő személy esetén 150.000 Ft pénzjutalom jár.

 Tárnokért díj

 A „Tárnokért Díj” adományozható előző évi tevékenységének elismerésére annak a személyeknek, aki a település érdekében a díj odaítélését megelőző évben munkájával jelentősen hozzájárult Tárnok Nagyközség fejlődéséhez. A díj évente legfeljebb 5 természetes személynek és további egy jogi személynek adományozható. A díjjal emlékplakett, a polgármester és a jegyző által aláírt, az adományozás indokait és dátumát igazoló díszoklevél jár. A díjjal együtt pénzjutalom nem állapítható meg.

Rákóczi díj

„Rákóczi díj” adományozható annak a pedagógusnak, aki példamutató munkájával, magas színvonalú nevelői, oktatói tevékenységével kivívta a szakmai vezetők és a szülői munkaközösség elismerését. A díjból évente egy személynek adományozható. A Rákóczi díjjal emlékplakett, a polgármester és a jegyző által aláírt, az adományozás indokait és dátumát igazoló díszoklevél és 100.000 Ft pénzjutalom jár.

Tárnoki Óvodásokért díj

A „Tárnoki Óvodásokért Díj” adományozható az intézményben legalább 5 éve aktív óvodapedagógusnak, illetve nevelő munkát segítő, egyéb technikai feladatot ellátó dolgozónak, aki magas színvonalú nevelői, oktatói tevékenységével, közösségi munkájával hozzájárult az intézmény hírnevének pozitív erősítéséhez. A díj évente egy személynek adományozható. A díjjal emlékplakett, a polgármester és a jegyző által aláírt, az adományozás indokait és dátumát igazoló díszoklevél és 100.000 Ft pénzjutalom jár.

Tárnoki Életfa díj

A „Tárnoki Életfa Díj” adományozható a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálatnál legalább 5 éve aktív szakmai munkát, illetve a szakmai munkát segítő, egyéb technikai feladatot ellátó dolgozónak, aki magas színvonalú tevékenységével, közösségi munkájával hozzájárul a Szolgálat hírnevének pozitív megítéléséhez. A díj évente egy személynek adományozható. A díjjal emlékplakett, a polgármester és a jegyző által aláírt, az adományozás indokait és dátumát igazoló díszoklevél és 100.000 Ft pénzjutalom jár.

 Radetzky díj

Az Önkormányzat Radetzky Jenő emlékére „Radetzky Díj”-at alapít, amely annak a személynek adományozható, aki a természettudomány területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A díj évente legfeljebb egy személynek adományozható. A díjjal emlékplakett és a polgármester és a jegyző által aláírt, az adományozás indokait és dátumát igazoló díszoklevél jár.