A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni.

Tárnok Nagyközség Önkormányzata a Települési Értéktár Bizottság feladatainak ellátásával megbízta a Képviselő-testület Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottságát. A bizottság feladata elvégezni a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozni a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldeni azt a vármegyei értéktárba.

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint az önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában, a rendelet által meghatározott formanyomtatvány kitöltésével.

A települési értéktár feladatait ellátó Bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, és a megyei, tájegységi vagy települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről az értéktár bizottság a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. Egyúttal a települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor az értéktár létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. A megyei értéktárban nyilvántartott értékek hasonló eljárás után bekerülhetnek a Nemzeti Értéktárba, amelynek nyilvántartásából választja ki a Hungarikum Bizottság a hungarikumokat.

Jogszabályok:

Javaslattétel a települési értéktárba való felvételre:

A nemzeti érték települési értéktárba történő felvételére vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, elektronikusan az titkarsag@tarnok.hu címre vagy postai úton a 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. címre.

A javaslattétel ingyenes.

A javaslatokról a Bizottság a benyújtást követő 90 napon belül dönt.

Formanyomtatvány ITT letölthető.

Római katolikus templom (Rózsafüzér királynéja)

Tárnoki Kőfejtő